Kies uw taal:
Nederlands Engels

Operations Alarm Alert

Doordat Medical2move constant onderweg is met goederen met een relatief hoge waarde of met producten welke een hoog risico met zich meebrengen, hebben we een uitgebreid veiligheidspakket. Niet alleen worden onze medewerkers getraind om de goederen in welke situatie dan ook veilig te stellen, we besteden ook uitzonderlijke aandacht aan het uitbreiden van de service naar onze klanten. We kunnen met trots zeggen dat we een van de weinige spelers op de Europese markt zijn die deze uitgebreide service aanbiedt!

SMS - Email Alert

Als eerste kunt u op uw eigen klanten login instellen ofdat u een alarm per sms of per email wilt krijgen bij eventuele temperatuur schommelingen. Deze temperatuur range kunt u zelf bepalen bijvoorbeeld alarm beneden 3 en boven 7 graden celcius, evt met 30min vertraging.

Calamiteiten

Bij calamiteiten houden wij een interne procedure aan, welke bij extreme omstandigheden wordt overgenomen door een externe firma. Dit veiligheidscoördinatie bedrijf staat in contact met alle overheidsdiensten, zodat er extra snel kan worden gehandeld bij omstandigheden.

Goederen met extreem hoge waarde of zeer risicogevoelige producten

Voor deze goederen hebben we een Auto-door-lock. U krijgt alarm wanneer de deuren worden geopend. U kunt dan direct online de locatie bekijken waar de wagen met uw goederen zich bevindt. Een extra service die wij graag voor u beschikbaar stellen.

Crime alert

Medical2move kan nog een stapje verder gaan. Voor overvals gevoelige producten kunnen we voorafgaande het transport een Crime alert inschakelen. De route en rijtijd van onze chauffeur wordt vooraf bepaald. Mocht er een afwijking plaatsvinden tijdens het traject, zoals een afwijking van de route, enige vertraging of wat dan ook, zal deze externe firma rechtstreeks contact opnemen met onze dispatching en de desbetreffende chauffeur. De hulptroepen worden eveneens op de hoogte gesteld van deze afwijking. Indien nodig zal er een politieeenheid worden ingeschakeld om ter plaatse een extra controle te doen bij ons voertuig. Een vergaande service, maar voor bepaalde klanten gebruiken we deze mogelijkheid wekelijks.


Realtime monitoring of our temperature controlled warehouse :
Frozen -21,8 °C  |   Refrigerated 4,2 °C  |   Controlled ambiënt 23,0 °C